Dể Dàng Chinh Phục 9 Tư Thế Đỉnh Cùng An Viên

 • (0 Đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách lên tư thế một cách chính xác và an toàn nhất
 •  

Giới thiệu khóa học


Khóa học sẽ giúp bạn Dể Dàng Chinh Phục 9 Tư Thế Đỉnh và khó trong yoga 

Bao gồm các tư thế  :

1 - Chuối Biến Thể

2 - Chuối Kiền 3 Chân

3 - Chuối Áp Tay

4 - Công Hoa Sen

5 - Cào Cào Biến Thể

6 - Con Nhện

7 - Quạ Số 8 

8- Quạ Mông Thấp và Quạ Mông Cao

9- Quạ Đuôi Dài Hạ Trỏ

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Chuối Biến Thể 9:41
 • Bài 2: Chuối Kiền 3 Chân 20:03
 • Bài 3: Chuối Áp Tay 37:16
 • Bài 4: Công Hoa Sen 11:21
 • Bài 5: Cào Cào Biến Thể 9:08
 • Bài 6: Con Nhện 5:24
 • Bài 7: Quạ Số 8  4:39
 • Bài 8: Quạ Mông Thấp và Quạ Mông Cao 5:34
 • Bài 9: Quạ Đuôi Dài Hạ Trỏ 2:16

Thông tin giảng viên

Yoga An Viên
63 Học viên 5 Khóa học
- YOGA AN VIÊN

ĐÀO TẠO HLV YOGA CHUYÊN SÂU
TRỌNG TÀI YOGA QUỐC GIA  - TRỌNG TÀI YOGA CHÂU Á
RYT 500 YOGA ALLIANCE

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác